Surtec a.s.

Surtec a.s.

Naše firma se zabývá těmito činnostmi

Kontakty

Sídlo společnosti


Telefon
Fax
E-mail
Web


DIČ
Registrace společnosti

Datum založení
SURTEC, a.s.
Hybernská 9, 110 00 Praha 1

+420 224 219 943
+420 224 219 947

www.surtec.eu

005 48 839
CZ00548839
Zápis 3.9.1990 u Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, odddíl B, vložka 191

Dle Zakladatelské listiny dne 31.7.1990